Isnin, 16 September 2013

Setiap saat.........

Setiap saat dalam hidupmu adalah ibarat gambar yang belum pernah terlihat, dan gambar yang tidak akan pernah terlihat lagi. Jadi, nikmati hidupmu dan jadikan setiap momen menjadi indah.
Free Blog Content

Selasa, 12 April 2011

PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF DALAM SENI


Penilaian Formatif dan Sumatif
Istilah formatif dan sumatif telah diperkenalkan oleh Micheal Scriven pada tahun 1967 dalam kertas kerjayanya bertajuk Metadologi Penilaian yang menerangkan peranan dalam perkembangan kurikulum dan pengajaran. Menurut beliau, penilaian formatif dijalankan secara berterusan, ia itu semasa pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengenal pasti kelemahan yang wujud semasa pengajaran dan pembelajaran sama ada aspek pengajaran atau pembelajaran. Ia khususnya berkaitan dengan mata pelajaran seni visual yang sedang diajarkan di dalam bilik darjah.

 Ini dapat menentukan pengajaran dan pembelajaran yang dibuat itu mencapai objektif yang diharapkan. Fungsi penilaian formatif dengan kadar segera dan pelajar memahami tentang pengajaran yang sedang berlaku. Keadaan ini membantu guru meneruskan atau memperbaiki kaedah pengajaran yang sedang dijalankan. 

Guru akan dapat maklumat pengajaran beliau melalui pemerhatian, kuiz, tugasan, kerja rumah dan ujian ringkas yang dibuat di bilik darjah. Guru akan dapat melihat hasil yang dihasilkan oleh pelajar contohnya kerja lukisan yang diberikan. Penilaian guru boleh dilakukan apabila melihat hasil lukisan yang telah dihasilkan oleh pelajar sama ada bersesuaian dengan cara melukis dan teknik warna yang digunakan oleh pelajar berdasarkan arahan yang diberikan oleh guru. Oleh itu untuk mengukur sejauh mana kebolehan pelajar maka giru harus bertindak untuk melakukan penilaian dalam hasil kerja pelajar bagi mengetahui sejauh mana tahap yang telah dikuasai oleh pelajar.

Manakala penilaian sumatif pula ialah satu jenis penilaian yang dibuat di akhir sesuatu kursus atau program bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang keberkesanan sesuatu pengajaran dan pembelajaran atau kursus yang dilaksanakan. Kedua-dua bentuk penilaian ini penting dalam memantau sesuatu pengajaran dan pembelajaran atau kursus yang dilaksanakan. Kedua-dua bentuk penilaian ini penting dalam memantau sesuatu pengajaran dan pembelajaran itu dapat berjaya mencapai matlamatnya. Bagi ujian sumatif pula ia lebih merupakan ujian yang dikendalikan di akhir sesuatu atau program atau unit sebelum guru melangkah atau meneruskan  ke unit atau program yang baru. Ia lebih merupakan satu unit yang lebih besar daripada unit dalam formatif. Fungsi utama penilaian sumatif ialah menentukan pencapaian di penghujung sesuatu program pengajaran dan pembelajaran kini sedang berlaku. Dalam penilaian sumatif, maklumat yang didapati mempunyai skop yang lebih luas dari aspek cakupan kandungan atau kemahiran yang ditaksir tetapi kurang diperincikan.

Contohnya:
UPSR, PMR, SPM, STAM dan STPM boleh dianggap sebagai satu penilaian sumatif kerana ia melibatkan ujian pencapaian terhadap apa yang telah diajar dari awal hingga akhir bagi sesuatu program peperiksaan.
Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di sekolah, ujian bulanan yang kerap dibuat oleh guru dianggap sebagai ujian formatif kerana guru akan menggunakan prestasi ujian bulanan untuk mengenalpasti perkembangan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Seandainya terdapat sesuatu perkara yang kurang menyenangkan di pihak guru, guru akan segera memperbaiki kaedah pengajaran atau penekanan pengajaran yang telah dibuatkhususnya bagi mata pelajaran seni visual ini.

Manakala ujian semester atau ujian akhir tahun boleh dianggap sebagai ujian sumatif. Ujian ini dianggap sebagai penetup kepada segala pengajaran yang telah dibuat untuk tempoh atau tahun berkenan (exit test). Semester atau tahun baru akan dimulakan dengan program yang baru untuk para pelajar. Segala kelemahan pengajaran dianggap lewat untuk diperbaiki semula kerana pelajar akan pulan bercuti panjang dan akan bersedia untuk menghadapi program yang baru di semester dan tahun baru pula.

Free Blog Content

Isnin, 11 April 2011

MAKNA INTEGRASI


INTEGRASI
Makna integrasi ialah perpaduan, bekerjasama atau penyatuan. Dalam era globalisasi ini, integrasi menjadi semakin penting. Integrasi ini dapat dilihat dalam pelbagai situasi dan keadaan yang membolehkan sesuatu perkara itu dapat dintegrasikan. Dalam seni integrasi ialah suatu aktiviti yang memastikan terdapat pelbagai bidang seni dalam sesuatu aktiviti mahupun kegiatan yang telah digabungkan dalam satu. Ini akan membuatkan satu integrasi dapat dilihat. Secara ringkasnya integrasi ialah apabila suatu perkara itu turut disatu padukan kepada satu sama yang lain.

Integrasi dalam mata dunia pula ialah, dapat dilihat melalui peningkatan dalam komunikasi antara rakyat di seluruh dunia,Nintegrasi dalam bidang ekonomi (AFTA,NAFTA), integrasi dalam sukan (SEA Games, Sukan Olympic) dan integrasi dalam aspek politik dan sosial (UN,ASEAN,EU,OIC). Melalui integrasi, kita dapat mempunyai semangat untuk menjadi seseorang warga dunia dan akan terdapat peningkatan keprihatinan berkaitan isu-isu dunia. Dalam sesebuah negara pula integrasi ialah lebih ke arah mengintegrasikan kaum di antara kaum-kaum yang lain untuk dapat disatukan.

Dapatlah dilihat dan difahami bahawa makna integrasi itu ialah menyatupadukan sesuatu di antara satu sama yang lain untuk melahirkanb keserasian.


Rabu, 6 April 2011

KEPERLUAN ASAS BILIK SENI

- a)Warna Dinding : Warna-warna yang disarankan adalah warnawarna
terang -nampak besar selain daripada sesuai untuk dijadikan latar
(b) Papan Buletin -untuk mempamerkan hasil karya pelajar selain sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat
(c) Cahaya -menggunakan sinaran cahaya semula jadi dari luar.
(d) Bahan Pameran Khas -mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu.
(e) Zon Kerja-lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka .meja kerja , bahan seni , warna , jarak yang sesuai  antara pelajar.
(f) Stor Penyimpanan -Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku

Free Blog Content

RUBRIK SENI VISUAL : ANALITIKAL & HOLISTIK

~Rubrik analitikal :  merujuk kepada panduan pemarkahan yang selalunya digunakan untuk pengujian formatif. guru dapat melihat bidang (kriteria) yang dapat dikuasai oleh pelajar dengan baik dan bidang (kriteria) yang memerlukan pembaikan.

-Rubrik holistik selalunya digunakan di dalam pengujian sumatif untuk melihat kepada pencapaian pelajar secara menyeluruh. Pengujian Tradisional dan Pengujian Alternatif 
-Pengujian tradisional merujuk kepada sebarang bentuk pengujian bertulis yang melibatkan penggunaan pen dan kertas.
-kebanyakan pengujian yang dijalankan adalah berbentuk alternatif. Contoh-contoh pengujian alternatif di dalam bidang seni visual ialah portfolio, buku kerja kajian (research
workbook) dan juga pengujian berasaskan prestasi (performancebased assessment) seperti kerja kumpulan, demonstrasi dan pembentangan pelajar.
Free Blog Content

DEFINISI PENGUJIAN DAN PENILAIAN SENI VISUAL

-Pengujian merujuk kepada keseluruhan proses yang terlibat di dalam mendapatkan bukti
(evidence) keupayaan pelajar; daripada menentukan objektif pengujian, merangka soalan
atau tugas, menjalankan ujian, memeriksa atau memberi markah termasuk melaporkan
keputusan ujian kepada pihak-pihak yang terbabit (pelajar, pihak sekolah, pihak kementerian, ibu bapa dan lain-lain). Antara bentukbentuk pengujian termasuklah ujian bulanan, peperiksaan, pemerhatian, temuduga, portfolio serta tugasan-tugasan kelas yang
diberi markah.

-Penilaian merujuk kepada proses menghakimi sesuatu dengan tujuan untuk memberi nilai. Dengan maksud yang lebih mudah, seseorang akan menjalankan penilaian untuk melihat salah satu atau semua daripada perkara berikut: keberkesanan, kelancaran, fungsi dan operasi.
Free Blog Content